GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Uděluji společnosti AS Aluminium, s.r.o., IČO: 252 09 558 , se sídlem Gagarinova 1934, 356 01 Sokolov, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C8707 (dále jen „AS Aluminium“), která je správcem internetového obchodu Freya clothing https://www.freyaclothing.cz/(„webový portál Freya clothing“), souhlas se zpracováním mých osobních údajů, jež jsem společnosti AS Aluminium dobrovolně poskytl/a v rozsahu název firmy, jméno a příjmení, e-mail, telefon, fakturační adresa („Osobní údaje“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Výslovně souhlasím s tím, aby společnost AS Aluminium zpracovávala Osobní údaje za účely:

–       nabízení slev na produkty a služby AS Aluminium a dalších výhod.

(společnost AS Aluminium může nabízet slevy na její produkty a výhodné balíčky produktů).

–       marketingových aktivit, jež mohou zahrnovat použití Osobních údajů pro zasílání novinek o produktech a službách společnosti AS Aluminium.

–       průzkum zákaznické spokojenosti uskutečněný přes dotazník spokojenosti heureka.cz pro zlepšení zákaznické zkušenosti a zkvalitnění zákaznických služeb.

Společnost AS Aluminium zpracovává Osobní údaje za výše uvedenými účely ve výše uvedeném rozsahu po dobu 5 let od jeho udělení pro každý jednotlivý účel nebo do odvolání souhlasu. Společnost AS Aluminium je oprávněna uchovávat Osobní údaje nad rámec takto stanovené doby zpracování, stanoví-li tak příslušné právní předpisy.

Souhlas se zpracováním Osobních údajů pro všechny uvedené účely nebo jen některé z nich je možné kdykoli prostřednictvím odkazového řádku „odhlásit se“ a zakliknutím příslušných polí odvolat a společnost AS Aluminium bude odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů respektovat.

Potvrzuji, že jsem srozuměn/a s tím, že jsem oprávněn/a požadovat přístup k Osobním údajům, opravu nebo výmaz Osobních údajů, jakož i omezení zpracování Osobních údajů a že mám právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů a právo na přenositelnost Osobních údajů. Jsem si vědom/a toho, že mohu veškerá shora uvedená práva uplatnit v písemné formě prostřednictvím kontaktních údajů: Pavla Štvánová, K Parku 214, Staré Hradiště, 533 52 nebo prostřednictvím telefonního čísla +420 777 994 048 a e-mailu info@freyaclothing.cz, a že mám rovněž právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo k jinému příslušnému dozorovému úřadu v souvislosti se zpracováním Osobních údajů.

Potvrzuji, že zaškrtnutím políčka souhlasu vyjadřuji své svobodné, konkrétní, informované a jednoznačné svolení ke zpracování mých Osobních údajů.